ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

КРАФ ГРУП има богат опит в строителството на инфраструктурни проекти. Компанията е изпълнител на редица значими обекти, а именно:

 • Ремонт на дясна тръба тунел „Витиня“ при км 32 + 260 на АМ „Хемус“ –ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД;
 • ЖП Линия № 2 София – Горна Оряховица – Варна – реконструкция. Укрепване на изветрял скален откос от км 470 + 460 до км 471 +200 път 1 и 2 в междугарието Каспичан – Провадия. ДП „НКЖИ“ Ж.П.С-я ГО;
 • ЖП Линия № 4 Русе – Подкова – реконструкция.  Неотложно укрепване на земно-скален откос от км 174 + 280 до км 174 + 546 път 1 и 2 в междугарието Царева Ливада – Трявна. ДП „НКЖИ“ Ж.П.С-я ГО;
 • Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в гр.Свиленград. ОП „Околна среда 2007-2013“;
 • Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр.Банско с изграждане на ПСОВ. ОП „Околна среда 2007-2013“;
 • Проектиране и строителство (инженеринг)  на обект: Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр.Поморие – ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД ОП „Околна среда 2007-2013“;
 • Проект за подобряване на водния сектор на гр.Хисаря, включващ изграждане на битова и дъждовна канализация и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа  на кв.Момина баня, кв.Веригово и кв.Миромир в гр.Хисаря – ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД;
 • Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията гр.В.Търново по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община В.Търново“ ОП „Околна среда 2007-2013“ – ИПС;
 • Строителство на канализационен колектор по ул. Любляна в участъка от ул.Никола Петков до ул.Ливада, включително отливен канал от ул.Ливада до ул. Букет – местност Овча Купел – ОП „Околна среда 2007-2013“
 • Рехабилитация,  водопроводна и канализационна мрежа – гр.Видин (МОСВ);
 • Водоснабдяване на с.Мирково – реконструкция и модернизация – II етап;
 • Реконструкция на магистрален водопровод от ПС IV подем до водоеми гр.Панагюрище и изпълнение на част от него;
 • Канализация ул. Р. Даскалов и ул.Иван Вазов;
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – І етап от ниска зона гр.Пирдоп, Община Пирдоп (САПАРД);
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Рибарица, Община Тетевен (САПАРД);
 • Изграждане на главни клонове – вътрешна водопроводна мрежа, гр.Етрополе, Община Етрополе (САПАРД);
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа гр.Божурище – І етап, Община Божурище (САПАРД);
 • Реконструкция на главни канализационни колектори І и ІV по ул.“Македония“ и строителство на водопровод и канализация по ул. „Руен“, гр.Горна Оряховица и Лясковец (ИСПА);
 • Рехабилитация на главни колектори на гр.Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа на кв.Въбел северно от ул.“Александър Стамболийски“ (ИСПА);
 • Изграждане на канализационна мрежа реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв.Христо Ботев, Казанлък и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с.Овощник (ОПОС);
 • Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Каварна – Изграждане на главен колектор VI и развитие на прилежащата канализационна мрежа, Община Каварна (ОПОС);
 • Изграждане на довеждащ водопровод, вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с.Люляково, община Руен /ОПОС/;
 • Изграждане на система за водоснабдяване на селата Баз и Карица, регион Дибра, Албания (АЛБАНСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ);

Компанията изпълнява в срок и без забележки всички сключени договори.

Copyright © 2022 – Kraf Home, Всички Права Запазени | Лични Данни