До 2018г. компанията се занимава основно със строителството на обществени инфраструктурни проекти под търговското наименование – КРАФ ГРУП.
В следствие на дългогодишния си опит като главен изпълнител компанията разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти в управление, организация и изпълнение на големи строителни обекти.

През 2018г. СКАЙ ХОУМ успешно направи планиран преход от строителство на инфраструктурни обекти към строителство на собствени инвестиционни проекти. През последните 4 години, компанията натрупа опит в проектиране, строителство, довършителни работи и обзавеждане на луксозни жилища. За да имаме възможност да създаваме уникални жилищни проекти с неповторим архитектурен стил, функционалност и интериорен дизайн, Ние обединихме усилията на международен екип от архитекти и дизайнери. Проектантският отдел на СКАЙ ХОУМ работи съвместно с италианско дизайнерско студио. Супервайзъри от Италия контролират целия процес на строителство, довършителни работи и обзавеждане на всеки от обектите на компанията.

Паралелно с оперативната си дейност, СКАЙ ХОУМ е в процес на разработване на редица други мащабни инвестиционни проекти и осъществява активно дейности, свързани с окрупняване на терени, административно процедиране, проектиране и подготовка за реализиране.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за изпълнение на строежи:

ПЪРВА ГРУПА (високо строителство Строежи от първа до пета категория
ВТОРА ГРУПА (транспортна инфраструктура) Строежи от първа до пета категория
ТРЕТА ГРУПА (енергийна инфраструктура) Строежи от първа до пета категория
ЧЕТВЪРТА ГРУПА (благоустройствена инфраструктура) Строежи от първа до пета категория

Компанията прилага системи за управление:

  • Система за управление на качеството – EN ISO 9001:2015
  • Система за управление на безопасни условия на труд – EN ISO 45001:2018
  • Система за управление на околната среда – ЕN ISO 14001:2015

СКАЙ ХОУМ поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Copyright © 2022 – Sky Home, Всички Права Запазени | Лични Данни